berita Terkini
 • Rabu, 7 Oktober 2015, 19:22 Pemulangan Jemaah Haji Kloter 20 Jl. Kemakmuran – Bekasi Jamaah dan petugas haji yang berangkat sebanyak 450 jamaah dan yang kembali sebanyak 449 jamaah. Waktu kedatangan pesawat lebih cepat 13 menit dari rencana pukul 04.00 WIB realisasi pukul 03.47 WIB. 2 jamaah batal kembali karena wafat, 1 orang jamaah masuk ke kloter ini dari kloter lain yang satu daerah. Jumlah barang bagasi sebanyak 3 koli, terdiri dari 450 koper besar, 295 tas tentengan dan 6 buah kursi roda. Jamaah haji meninggalkan asrama Debarkasi Jakarta ...
 • Rabu, 7 Oktober 2015, 19:16 Pemulangan Jemaah Haji Kloter 19 Jl. Kemakmuran – Bekasi Jamaah dan petugas haji yang berangkat sebanyak 448 jamaah dan yang kembali sebanyak 447 jamaah. Waktu kedatangan pesawat lebih cepat 18 menit dari rencana pukul 02.00 WIB realisasi pukul 01.32 WIB.2 jamaah batal kembali karena wafat dan sakit, 5 jamaah mutasi keluar kloter ini, 6 orang jamaah masuk ke kloter ini dari kloter lain yang satu daerah. Jumlah barang bagasi sebanyak 3 koli, terdiri dari 447 koper besar, 336 tas tentengan dan 9 buah kursi roda. Jamaah ...
Link Banner
Renungan
 • Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, Maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al Imran, 03 : 102-107)
 • Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al Baqarah, 2 : 183-184)
 • Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al Baqarah, 2: 286)
 • Galeri Video
  FAQ
  Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 2.010904 detik
  Diakses dari alamat : 10.1.7.64
  Jumlah pengunjung: 2258597
  Lihat versi mobile
  Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
  © Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.